MagyarNémetAngolSzlovák

PUNTO BANCO

Hráči môžu staviť na banku (Banco), alebo na hráča (Punto) s výherným pomerom 1:1 (s výnimkou, ak Banka vyhráva s číslom 6, vtedy stávka bude vyplatená v pomere 1:2). Hráči môžu staviť aj na remíznu hru s výherným pomerom 8:1.
Hodnoty kariet sú nasledovné:
ESO: 1
KARTY S OBRÁZKAMI A 10: 0
Všetky ostatné karty sa zúčastňujú hry s hodnotou na nich uvedenou.

Cieľom hry je dostať sa čím bližšie k 9 bodom. Na ruke je možné mať dve alebo tri karty, ktoré treba vytiahnuť podľa nižšie uvedených pravidiel.
Pri určení hodnoty bodov treba prihliadať na poslednú číslicu čísla ukazujúceho celkovú hodnotu. (Napr.: 6+7=13, čiže 3 body, 10+eso=11, čiže 1 bod, 9+ 3+6=18, čiže to má hodnotu 8 bodov.)
Ak Banco resp. Punto má hodnotu 0 bodov, nazýva sa to "Baccarat“. Prvá a tretia rozdávaná karta patrí hráčovi, a druhá a štvrtá karta banke.

 

 

 

Pravidlá pri ťahaní kariet (Tableaux):

 PUNTO
AK UŇHO:  
0,1,2,3,4,5 Vytiahne jednu kartu, s výnimkou, ak banka je Natural
6,7 Zastaví sa
8,9 Okamžite vyhráva, Banka nemôže ťahať

 

BANCO
Ak uňho: Ťahá ak: Zastaví sa, ak:
0,1,2 Vytiahne jednu kartu, s výnimkou, ak hráč je Natural
3* 0,1,2,3,4,5,6,7,9 8
4* 2,3,4,5,6,7 0,1,8,9
5* 4,5,6,7 0,1,2,3,8,9
6 6,7 0,1,2,3,4,5,8,9
7 Zastaví sa
8,9 Okamžite vyhráva, Hráč nemôže ťahať

 

*vytiahne kartu, ak karty Hráča sú 6 alebo 7.
Pri ťahaní karty nie je možnosť výberu.

PRI KAŽDOM STOLE JE UVEDENÉ MINIMUM A MAXIMUM HODNOTY STÁVKY.​