MagyarNémetAngolSzlovák

BLACK JACK

 

 

Cieľom hry je, aby celková hodnota kariet čím lepšie sa približovala k číslu 21 bez toho, aby ho prevýšili. Ak hodnota prvej karty je 21 /eso + karta s hodnotou 10/, to je Blackjack, čo bude vyplatené ako jedna a pól násobok /v pomere 3:2/. A aj krupiér má Blackjack, tak stav je nerozhodný /krupiér je povinný ťahať na 16, ale pri 17 sa musí zastaviť/. Ak hráč hrá sám pri stole, je povinný hrať minimálne na dvoch boxoch. Na jednom boxe naraz môžu hrať maximálne traja hráči. Suma stávok nemôže prevýšiť maximum boxu. Stávkové minimum určené k stolu sa nevzťahuje na hráča, ale na ním využívaný box.


ROZDELENIE KARIET:


Ak prvé dve karty hráča majú rovnakú hodnotu, je možné ich rozdeliť za stávku zhodnú so sumou pôvodnej stávky. Ak znovu príde karta s rovnakou hodnotou, túto operáciu je možné opakovať do štyroch rôznych stávok. V prípade ak vyjdú dve esá, rozdelené karty môžu ťahať iba jednu kartu a ďalej nie je ich možné rozdeliť, takýmto spôsobom ťahané karty Eso + karta s hodnotou desať nie je Blackjack, iba 21.

 

 

 

ZDVOJNÁSOBENIE:


Po ktorýchkoľvek dvoch prvých kartách môžete zdvojnásobiť svoju pôvodnú stávku a dostanete tretiu kartu. Výnimkou je kombinácia Blackjack. Zdvojnásobiť je možné aj po rozdelení kariet.


POISTENIE:


Proti esu krupiéra hráči môžu staviť na na to vyznačenej línii „Insurance” do hodnoty polovice svojej pôvodnej stávky, proti prípadnému Blackjacku krupiéra. V prípade Blackjacku dílera táto stávka bude vyplatená v pomere 2:1, v opačnom prípade prehráva.
Je zakázané hráčom slovne narážať na hru druhého, dávať rady súvisiace s hrou k ťahaniu, zastaveniu sa, rozdeleniu alebo zdvojnásobeniu.
Pri každom stole je uvedené minimum a maximum stávkovej hodnoty.